Chất lượng Giáo dục Mầm non cần phải được nâng cao

0

Ở trong hệ thống các bậc học, thì bậc giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên và cũng chính là bậc học đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, phát triển trí tuệ, và tình cảm cũng như thẩm mĩ của trẻ nhỏ. Thế nhưng thực tế hiện nay bậc học này hiện nay đang bị coi nhẹ và gặp nhiều khó khăn.

Ngành Sư phạm mầm non hay giáo dục mầm non có mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng là nhằm giáo dục một cách toàn diện cho trẻ về thể chất, đạo đức, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, là cơ sở để hình thành nên nhân cách con người mới và chuẩn bị những tiền đề cần thiết giúp cho trẻ bước vào trường tiểu học được tốt nhất.

chat-luong-dao-tao-su-pham-mam-non

Những vấn đề cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục mâm non

– Về đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng dạy học và chăm sóc trẻ. Tuy vậy, trên thực tế cho thấy đội ngũ giáo viên ở bậc này còn thiếu về cả số lượng, cũng như chất lượng chưa đồng đều, vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của giáo dục mầm non rất cao hiện nay trong xã hội. Chất lượng giáo viên đang công tác ở bậc mầm non hiện nay cũng đang tồn tại nhiều bất cập như: Đa số chậm đổi mới phương pháp dạy học cũng như chăm sóc trẻ để đáp ứng được yêu cầu của những chương trình giáo dục mầm non mới nhất.

– Thiếu cập nhật thông tin, và bồi dưỡng nâng cao trình độ. Đa phần giáo viên mầm non công tác ở các miền núi, công tác tại vùng sâu vùng xa còn nhiều người chưa biết tiếng dân tộc, dẫn tới không ít khó khăn trong quá trình chăm sóc cũng như việc vận động trẻ đến trường mầm non. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giáo viên mầm non hiện nay thiếu về số lượng và bất cập về chất lượng chính là do chế độ đãi ngộ cho giáo viên mầm non còn nhiều điểm bất hợp lý, vẫn chưa tạo được động lực để giáo viên rèn luyện về phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chăm sóc trẻ qua các khóa học Liên thông Đại học Mầm non

Muốn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên sư phạm mầm non, để có thể đảm bảo chất lượng và số lượng thì các phòng và các sở Giáo Dục cần quản lý tốt hơn chất lượng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp (tối thiểu phải tốt nghiệp Trung cấp Mầm non). Khuyến khích giáo viên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời phải tu dưỡng đạo đức nhà giáo thường xuyên. Việc thực hiện định mức biên chế cũng cần phải được quan tâm nhằm giúp giáo viên yên tâm công tác, và gắn bó lâu dài với nghề.

Cấp học mầm non là bước đệm cho giáo dục tiểu học, chính là tiền đề cho sự phát triển của các em nên cần được quan tâm trú trọng nhiều hơn nữa.

Bình luận về bài viết

Đánh giá bài viết

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Share.